Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
04/QĐ - THCSĐN 08/01/2019 Quyết định
55/QĐ - THCSĐN 24/12/2018 Quyết định
55/QĐ-THCSĐN 21/12/2018 Quyết định
47 05/10/2018 Quyết định
01 15/09/2018 Quyết định
01 01/09/2018 Kế hoạch
01/2017-2018 28/10/2017 Kế hoạch Kế hoạch tổ Toán Tin năm học 2017-2018
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên