Trường THCS Đăk Nang - xã Đăk Nang - huyện Krông Nô - tỉnh Đăk Nông