BCTK và Kế hoạch năm học 2019-2020

BCTK và Kế hoạch năm học 2019-2020

Lượt xem:

[...]
Quyết định PCCC-CN-CH

Quyết định PCCC-CN-CH

Lượt xem:

[...]
Quyết định công nhận SKKN, năm học 2018-2019

Quyết định công nhận SKKN, năm học 2018-2019

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG THÁNG 3/2019

KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG THÁNG 3/2019

Lượt xem:

[...]
Báo cáo TK năm học 2017-2018 và PH nhiệm vụ NH 2018-2019

Báo cáo TK năm học 2017-2018 và PH nhiệm vụ NH 2018-2019

Lượt xem:

[...]
CÔNG KHAI GIÁO DỤC, NH 2017-2018

CÔNG KHAI GIÁO DỤC, NH 2017-2018

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch nhà trường tháng 4

Kế hoạch nhà trường tháng 4

Lượt xem:

[...]
Quyết định thành lập đội tự vệ

Quyết định thành lập đội tự vệ

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch tổ Lý – Hóa – Sinh – Công nghệ – Thể dục

Kế hoạch tổ Lý – Hóa – Sinh – Công nghệ – Thể dục

Lượt xem:

UBNN HUYỆN KRÔNG NÔ TRƯỜNG THCS ĐĂK NANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Đăk Nang, ngày 25 tháng 08 năm 2016 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2016 – 2017 – Căn cứ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017 của Bộ GD-ĐT, của Sở GD-ĐT tỉnh Đăk Nông – Căn cứ [...]
KẾ HOẠCH THÁNG 1

KẾ HOẠCH THÁNG 1

Lượt xem:

KẾ HOẠCH THÁNG 1 – Hoàn thành CT theo kế hoạch đề ra, thực hiện tốt quy chế chuyên môn – GV chấm thi và vào điểm đúng quy chế. – GV vào điểm học bạ. – GVCN hoàn thành các biểu mẫu – Thực hiện chương trình học kỳ II – Đảm bảo giờ giấc ra vào lớp – GVCN ổn định 15 phút đầu giờ – BDHSG [...]
Trang 1 / 212 »