SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM, PH 6 THÁNG CUỐI NĂM

SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM, PH 6 THÁNG CUỐI NĂM

Lượt xem:

[...]
MẪU CK ĐẢNG

MẪU CK ĐẢNG

Lượt xem:

[...]
CĐ HTVLT TT HỒ CHÍ MINH 2019

CĐ HTVLT TT HỒ CHÍ MINH 2019

Lượt xem:

[...]
MẪU ĐKCK NĂM 2019

MẪU ĐKCK NĂM 2019

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch công đoàn năm học 2017-2018

Kế hoạch công đoàn năm học 2017-2018

Lượt xem:

[...]
TK CHỈ THỊ 10; SƠ KẾT 09

TK CHỈ THỊ 10; SƠ KẾT 09

Lượt xem:

ĐẢNG ỦY XÃ ĐĂK NANG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ: THCS ĐĂK NANG BÁO CÁO Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ” và sơ kết thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt Chi bộ” Thực hiện Công văn số 64-CV/ĐU, ngày 28 tháng [...]